Predchádzajúca

Porozumievanie sa

Ďalšie

Veľké finále

Deti učia deti

Čo to znamená „deti učia deti”?

Filozofia „deti učia deti“ je vzdelávací model zakorenený v základoch súcitu a dôvery a snaží sa kultivovať dôveru Brave Kids vo svojich vlastných zručnostiach, nielen ako umelcov, ale tiež ako vodcov vo svojich komunitách.

 

Piesne, tance a iné prvky, ktoré deti prezentujú, sa stávajú východiskovým materiálom pre výučbu a učenie sa od seba navzájom (spolu s ďalšími spontánnymi elementami, ktoré sa prirodzene objavujú, keď sa deti stretávajú a hrajú počas prestávok a voľného času).

Súčasťou workshopu je delenie sa účastníkov s ich zručnosťami: učia tance, piesne, cirkusové triky, ukazujú svoje cvičenia, navrhujú divadelné scény atď. Je to ich umelecká dielňa. My ako umeleckí inštruktori sme tu len preto, aby sme im pomohli a uľahčili im to.

 

V tomto modeli je úlohou umeleckého inštruktora hlavne podporovať, sledovať deti a pomáhať im, keď sa stratia - ale aj potom od nich chceme, aby najprv požiadali o pomoc. Aby to všetko bolo možné, musí umelecký inštruktor najprv vybaviť deti pedagogickými nástrojmi a ukázať komunikačný model použitý v pracovnom procese. Je to súčasť workshopu nazvaného: zdieľanie pracovných nástrojov.

 

Aby sa deti cítili pohodlne v procese učenia a učenia sa, v čase, keď čelia novým výzvam, potrebujú bezpečné a priateľské prostredie bez neustáleho hodnotenia. Vytvorenie a udržiavanie ho na vhodnej úrovni je tiež úlohou umeleckého inštruktora.

Citáty

  • Jeden z vedúcich nám raz povedal, ako sa vďaka Brave Kids, prejavovanej tu úcte, deti z jeho skupiny stali sebavedomejšie a hrdé na svoju kultúru a svoj vplyv na iných. Dokonca aj keď predvádzajú tie archaické tance, neboja sa, že sa im niekto vysmeje alebo zosmiešňí ich kroky. "Myslím si, že je to preto, že sa dostávajú do pozornosti a tiež kvôli veľkej zábave: deti sa zhromažďujú, učia sa od seba navzájom a spoznávajú sa navzájom. Ide o prelomenie kultúrneho skostnatenia. Je to ako prelomenie tabu v istom zmysle, čo pomáha deťom pomyslieť si, že to nie je také archaické, že je to stále živé a možno na to nazerať z iného uhla. Týmto spôsobom to má pre nich aj iný význam. Gesto, symbol, tanec - stáva sa niečím novým a fascinujúcim, ak ho vykonávajú deti v krojoch iných kultúr. "

    Jacek
  • „Deti učia deti - to je niečo, čo chceme vidieť: deti, ktoré sa naučili zručnosti iných detí, ich priateľstvá a radosť pri stretnutí s novými ľuďmi.” „(...) deti si myslia, že nie je možné niečo urobiť, ale na konci dňa sú to práve ony, ktoré využijú šancu, aby sa to podarilo počas predstavenia ... a spoločne, z radosti, cítia sa spokojne a vzrušene, pretože uspeli."

    Kasia
  • "Predstavenie vždy vychádza zo sveta, v ktorom tieto deti žijú, objavuje sa prostredníctvom metafor, obrazov, ktoré používajú." Zo vzájomnej empatie sa rodí úcta a tiež, že zo vzájomnej úcty sa rodí ľahká reflexia, ktorá sa nazýva „wow, on tiež tak má, jemu tiež môže byť ťažko ako mne“. A za tým všetkým sa vo vzťahu začína prejavovať sympatia.”

    Grzegorz

Príklady

Hra: “Rob, čo robím ja”?

Náš pracovný proces vo veľkej miere závisí od neformálnych metód učenia a imitácie.

 

„Rob, čo robím ja”: táto jednoduchá hra je srdcom modelu učenia Brave Kids (deti učia deti), a tiež základom našej spoločnej komunikácie. Znamená to, že sa učíme ako niečo urobiť bez žiadneho slovného vyjasnenie, jedine dajúc príklad istého elementu.

Namiesto toho, aby sme vysvetľovali, koľko krokov musíme urobiť a ktorým smerom sa pohnúť,  to jednoducho ukážeme (alebo konkrétnejšie, požiadaj deti, aby to niekoľkokrát ukázali) a prosíme každého, aby to zopakoval.

Typy

Pamätaj o zásade, ktorú chceme v predstavení vyjadriť: deti učia deti.

Vystúpenie nie je len jednoduchou kombináciou rôznych prvkov. Každá scéna je výsledkom spoločného pôsobenia rôznych skupín detí.

 

Zapamätaj si: dokonca aj tá najťažšia a nudná úloha sa môže zmeniť na tvorivú hru.

 

Zadaj si otázku….

  1. 1. Čo robiť, keď deti očakávajú, že umelecký inštruktor bude učiť iné deti? 2. Čo robiť s autoritárskym vyučovacím modelom, v ktorom deti vyrastali? 3. Čo ak deti kričia alebo tlačia na iných, keď učia? 4. Aký bude môj vklad do projektu, ak deti učia deti?

Kontaktuj nás

Adresa

Spolok divadelnej kultúry Pieseň Kozla / Brave Kids

ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław, Poľsko
NIP 899-23-31-660
KRS 000108979

Súhlasím s podmienkami GDPR. Prečítajte si viac.