Predchádzajúca

Workshopy a záverečné predstavenie

Ďalšie

Deti učia deti

Porozumievanie sa

Takmer všetko, čo chceme povedať slovami, možno vyjadriť iným spôsobom.

V projekte Brave Kids je používanie hovoreného jazyka malou časťou komunikácie. Naše gestá, tón hlasu, výrazy tváre a kontext situácie často hovoria viac ako slová. Vytvárame alternatívne spôsoby komunikácie pre kultúrne rôznorodú skupinu ľudí, ukazujúc im, ako môžu spolu komunikovať a pracovať bez slov.

 

V našom pracovnom modeli využívame umelecké prvky, ktoré deti prinášajú do projektu prostredníctvom úvodných výstupov jednotlivých skupín, ako platformu, ktorá im umožňuje komunikovať medzi sebou a spolupracovať.

 

Snažíme sa viesť skupinu nie cez vynucovanie, kázanie alebo vysvetľovanie, ale konaním, ukazovaním a uvádzaním príkladov. Stojí za to pripomenúť, že v Brave Kids sa zaoberáme veľkými, sociálne a kultúrne rozmanitými skupinami. Preto sú hry a cvičenia naším základným nástrojom pre riadenie skupín, ich koncentráciu a energiu. Prostredníctvom hier ponúkame účastníkom aj nástroje na neverbálnu komunikáciu, vytvárame priestor pre efektívnu prácu v tvorivej, príjemnej atmosfére.

 

Rešpekt a empatia v komunikácii je naším základným prístupom.

Ako rozprávame bez spoločného jazyka?

Na prácu ako i pre komunikáciu môžeme využiť nasledujúce umelecké elementy:

Pohyb - tanec, divadelný pohyb, gestá, mimika, elementy rituálov, cirkusu, akrobatiky, bábkárstva atď.,

Kreslenie - obrázky,

Hudba – spev, hra na hudobných nástrojoch atď.,

Rekvizity – bábky, nástroje, kostýmy, kroje

Slová – vypovedané slová (text), počítanie, slová v pesničkách atď.,

Mimika - robenie smiešnych výrazov tváre vždy funguje,

Zvuky: smiech, pískanie, tlieskanie atď.

Tlmočenie vďaka vedúcim skupín alebo vďaka iným deťom

V prípade zložitejších situácií, problémov, ktoré nemôžeme ľahko ukázať, alebo pri ktorých si musíme byť istí, že im každý rozumie (tvorba zmluvy, vysvetlenie bezpečnostných pravidiel, vysvetlenie všeobecnej situácie, krízové situácie atď.), prosíme vedúcich skupín, aby prekladali.

Niekedy deti hovoria aj viac ako jedným jazykom. Prosba o pomoc pri prekladaní je cvičením, ktoré posilňuje ich samostatnosť, preto venujeme nejaký čas aj tomu, aby sme zistili, akými ďalšími jazykmi hovoria deti.

Citáty

 • „(…)Pred niekoľkými rokmi tu boli dvaja chlapci, vo veku okolo 8 rokov, jeden prišiel z Kaukazu a druhý, nie som si istý, z nejakej africkej krajiny. V každom prípade sa stali skvelými priateľmi: počas prestávok sa držali za ruky, chodili spolu na prechádzky. Prvý hovoril vo svojom vlastnom jazyku a druhý tiež vo svojom vlastnom, a to sa dialo, myslím tie rozhovory, každý deň. Povedali si navzájom všetko, aj keď obaja hovorili úplne odlišnými jazykmi a zdanlivo si nerozumeli. A jednak, pochopili všetko. Bolo to krásne“.

  Jacek
 • „Mali sme také mladé dievčatá z Buryatie, mimoriadne vyspelé a citlivé. A potom, pravdepodobne prvýkrát v mojom živote, som prežila takú reálnu úctu vo vzťahu k inej kultúre, spojenej s opatrnosťou, to znamená nie rešpekt, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že sa na niečo pozerám s úctou len preto, že mi niekto dáva svoj kultúrny materiál pre prácu, ktorý, ako sa ukazuje, je preň aj náboženským materiálom, a preto musím veľmi starostlivo spojiť kultúrne prvky. Ale preto, že to nemôžem urobiť, len preto, že to dobre vyzerá, alebo, že sa to dobre skladá a urobím na tému rozhovor. Pamätám si, čo sa stalo. Boli tam dievčatá z Burundi a tie z Buryatie. Jedny i druhé mali slávnostnú ceremóniu odovzdávania a naliatia mlieka. V oboch prípadoch to má veľmi silnú kultúrnu a náboženskú symboliku. Pamätám si, že medzi nimi prebiehal rozhovor, či vôbec súhlasia so zlúčením. Ani jedna zo skupín nebola obzvlášť emocionálna, takže bolo ťažké zistiť ich náladu. Nakoniec ale súhlasili a myslím si, že to bola pre mňa tiež veľmi dôležitá skúsenosť.

  Mary

Príklady

Hra: „meno a gesto” – v kruhu; 1. jedna osoba vstúpi do stredu kruhu, vysloví svoje meno a vykoná krátku jednoduchú činnosť (gesto, krok, zvuk atď.); 2. všetci spoločne opakujú názov a činnosť; 3. osoba v strede si vyberá inú osobu z kruhu a zamieňajú sa miestom.

Dieťa z Rumunska a dieťa z Ugandy nemusí na začiatku vedieť, ako nadviazať vzťah (Čo ich spája? Čo ich odlišuje?). Ale keď dostanú úlohu, ktorá zahŕňa učenie druhého niečoho konkrétneho, ako je pieseň alebo tanec, potom to už poznajú a začínajú spolupracovať krásnym spôsobom. A ich spolupráca môže byť základom nového priateľstva.

 

Príklad Ilony: Raz sme sa spolu s Mary rozhodli, že budeme viesť pracovný deň bez použitia akéhokoľvek jazyka. Namiesto toho sme použili reč tela, gestá, kresby. V ten deň bol každý na rovnakej úrovni, pretože nikto nebol chápaný v žiadnom konkrétnom jazyku. Iné deti, ktoré hovorili po anglicky alebo po poľsky, pochopili, že pre iných to nemusí byť také jednoduché. Brazílska skupina sa začala cítiť istejšie. Začali byť viac aktívni.

 

Príklad Mefo: Niekedy deti predstierajú, že ničomu nerozumejú, pretože potom nemusia prevziať zodpovednosť za to, čo hovoria. Robia to, keď sa hanbia alebo sa boja, že niečo urobia pred ostatnými deťmi, čo sa im nepodarí. Po niekoľkých dňoch sa ukáže, že chápu, ale na začiatku budeš potrebovať trpezlivosť.

Typy

Individuálny rozhovor s dieťaťom alebo s menšími skupinami

V našich cvičeniach si vždy nájdeme čas na rozhovor s každou skupinou. Zvyčajne je v skupine vždy niekto, kto rozumie nášmu jazyku na určitej základnej úrovni. Snažíme sa naučiť niekoľko základných slov z jazyka skupiny. Potom vytvoríme spoločný "slovník" kľúčových slov a giest.

 

Čo ešte:

 • vyskúšaj sa naučiť niekoľko základných slov z jazyka každej skupiny, napr. „ahoj“, „dobrý deň“, "ďakujem",“ ako sa máš“  
 • neboj sa - deti rozumejú oveľa viac, než očakávaš
 • vždy skontroluj, či ťa pochopili - skontroluj, či po zadaní inštrukcie jej účastníci porozumeli. Popros o odpoveď po zadaní pokynu (alebo inej výpovede), napríklad môžeš sa pýtať gestom - dvojica kľúčových slov: „ok?“ - palec nahor
 • pamätaj: niekedy veľká časť skupiny rozumie jazyku. To ti prácu uľahčuje, ale pamätaj na tých, ktorí nerozumejú! Nenechávaj ich odkázaných samých na seba. Skontroluj si spätnú väzbu.
 • Situácia, v ktorej sa angličtina stáva bežným jazykom v triede, nie je dobrá, pretože niektoré deti sa môžu cítiť úplne vylúčené, ak ňou nehovoria. Preto vyzývame deti, aby používali slovník svojej rodnej reči a podelili sa ním. Zakladá sa to na základnej hodnote, že všetky kultúry sú si rovné.

Ukazovanie záujmu

Ukáž im záujem o ich zručnosti a popros ich, aby ťa to naučili. Opýtaj sa, ako sa volajú. Správaj sa ako klaun. Snaž sa niečo naučiť od tých detí, s ktorými nemôžeš komunikovať a ukáž im, že tanec, ktorý robia, je technicky na vysokej úrovni a veľmi ťažko sa dá naučiť. Potom sa potkni alebo predstieraj, že to nemôžeš vykonať. Po chvíli im ukáž jednoduchšiu verziu tohto kroku a potom ukáž, že to už vieš urobiť. Týmto spôsobom, bez slov, môžeš získať kontakt s týmito deťmi a ukázať im, ako učiť zložitý krok. V každej etape však musíš byť príliš expresívny, tak, aby spôsob, akým to skúšaš, bol zábavný a zrozumiteľný.

Využitie videomateriálu

Ak chceš vysvetliť deťom, ktorú časť by si chcel naučiť všetkých, alebo čo zmeniť, ak je to potrebné, ukáž im video z predstavenia skupiny.

Robenie chýb je v poriadku

Ak urobíš niečo nesprávne, ospravedlň sa a urob z tohto správania vzor, aby deti vedeli, ako sa medzi sebou správať. (Mefo)

Vedúci skupín

 Môžeme si dohodnúť s vedúcimi skupín, že budú prichádzať každý deň pred workshopom, aby pretlmočili plán dňa. Vedúci skupín často nie sú v blízkosti počas umeleckých dielní a môžu byť vyzvaní na prekladanie aj v núdzových situáciách.

Zadaj si otázku….

 1. 1. Aký by mal byť môj prístup na účasti v projekte, ktorý je iba v malom stupni založený na verbálnej komunikácii? Potrebujem ďalšie zručnosti? 2. Je pre mňa dôležitý rešpekt a empatická komunikácia? Používam ich v každodennom živote?

Kontaktuj nás

Adresa

Spolok divadelnej kultúry Pieseň Kozla / Brave Kids

ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław, Poľsko
NIP 899-23-31-660
KRS 000108979

Súhlasím s podmienkami GDPR. Prečítajte si viac.