Predchádzajúca

Čim je Projekt Brave Kids

Ďalšie

Workshopy a záverečné predstavenie

Umelecki inštruktori

Kým je umelecký inštruktor?

Umelecký inštruktor je človek, ktorý pracuje umelecky s účastníkmi Brave Kids. Spolu s ďalšími umeleckými inštruktormi alebo inštruktorkami vedie umelecké dielne s využitím rôznych komunikačných nástrojov a pomáha deťom vytvárať spoločné predstavenie. Profesiou sme režisérmi, tanečníkmi, choreografmi, hercami, cirkusovými umelcami, bábkármi, žonglérmi, hudobníkmi ... sme umeleckí inštruktori Brave Kids.

 

Rola

Úloha umeleckého inštruktora

 

Úlohou umeleckého inštruktora je vytvoriť priestor pre deti - účastníkov, aby využili svoj talent a učili sa jeden od druhého navzájom. DÁME IM TO UROBIŤ, znamená, že sa snažíme dať účastníkom čo najväčšiu zodpovednosť za ich umelecké dielo. Našou úlohou, ako umeleckých inštruktorov, je podporovať deti a poskytovať im nástroje práce, ak ich potrebujú, aby im pomohli učiť iných.

Nechceme "učiť" v zmysle vnucovania. Namiesto toho ukazujeme, navrhujeme, pomáhame. Ponúkame množstvo možností a možných riešení, ale nie hneď. Deťom dávame príležitosť samostatného riešenia problémov. V prípade potreby ich môžeme „zachrániť“ pred ťažkosťami, ale iba prostredníctvom dialógu a vzájomnej dohody. (Mary) V tejto práci sme partnermi.

Dôležité je, že sa nesnažíme deti meniť. Ukazujeme, že existujú rôzne spôsoby konania, rôzne kultúry a hodnoty, takže môžu vidieť, že si môžu vybrať a pozitívne zmeniť svet vzájomným porozumením.

Dávame zodpovednosť a zároveň zachovávame CIEĽ. Sme stále vodcovia. Musíme stanoviť hranice a postarať sa o bezpečný a primeraný rámec pre celý workshop.

 

AKÉ SÚ NAŠE HODNOTY?

Súcit, vedomie, pokora, úcta, otvorenosť a srdce! Umeleckí inštruktori by mali vždy myslieť predovšetkým na to, čo bude prínosom pre deti.

Citáty

  • "Chcela som sa trochu pretestovať." Bolo to pre mňa fascinujúce, že ľudia môžu byť spolu, napriek rozdielom, napriek úplne rozdielnym príbehom. Je to naozaj niečo, čo môžeme komunikovať a pochopiť. Môžeme mať spoločný názor, ale vyjadrujeme sa rôznymi rituálmi a iným spôsobom. (...) Bolo to tiež pre mňa cenné - s prihliadnutím na moju životnú cestu - zúčastniť sa niečoho takého a spoznať tieto skupiny z rôznych krajín. Vždy mám dojem, že dostávam viac, než dávam, a že sa učím viac, ako učím. Nuž, učím sa s tými deťmi piesne, ktoré sú pre mňa ako speváčku úžasné. Učím sa, ako deti fungujú, čo je pre ne dôležité, ako to je, žiť v takejto kultúre. Neučím sa to z televízie ani zo stereotypov. Tu naozaj spoznávame druhú osobu. "

    Ilona
  • "Som antropologičkou a choreografkou, takže to boli zručnosti, ktoré som priniesla do Brave Kids. Vedela som, že môžem pracovať s deťmi, ale nikdy som nevidela BK, bola som teda nadšená, ale zároveň som si myslela: „Naozaj neviem, s čím som súhlasila“(...) Postupne som zistila, o čom je táto práca. Teraz si myslím, že to nie je o zručnostiach, ktoré tieto deti majú, a dokonca ani o vytváraní záverečného predstavenia. Ide o to, aby boli deti spolu. Je to tiež aj môj kontakt s týmito deťmi a ich spoznávanie, ako aj pomáhanie im pri hľadaní toho, kým sú. A vďaka rôznym metódam sme sa im snažili ukázať, že sú veľmi výnimočné.“

    Kathy

Typy

Čo robiť a čo nerobiť ako umelecký inštruktor?

 

Mary: Čo nie je dovolené? Myslím si, že by som nemala stratiť vieru v to, že ony skutočne dokážu niečo urobiť, pretože to okamžite pocítia, a to je strašne demobilizujúce. Nemôžem pri nich ukázať, že sa mi niečo nepáči alebo že si myslím, že je to napríklad gýč. Nuž, nemôžem to robiť najmä preto, že ony sú o tom hlboko presvedčené. Ale nemôžem im tiež dovoliť, aby sa navzájom deptali v zmysle kultúry. To znamená, že si nemôžem dovoliť nevšimnúť si, že sa niekto cíti zle s tým, čo urobil. Myslím, že by to bola úplná porážka mojej pedagogickej práce a mojej empatie, ak by som si po predstavení uvedomila, že jeden z nich sa cíti zle s tým, čo sa tam stalo.

 

Ako vyvážiť radosť a vysokú kvalitu umeleckého podujatia?

 

Na jednej strane chceme, aby sa deti počas workshopov zabávali, aby mali priestor na rozvoj priateľstva. Na druhej strane chceme vytvoriť vysoko kvalitnú umeleckú akciu, ktorá vyžaduje tvrdú a disciplinovanú prácu. Existuje nebezpečenstvo, že ak budeme tlačiť príliš tvrdo na umeleckú stránku, naša skupinu sa unaví, pozbavíme ju motivácie a bude nešťastná, čo môže ovplyvniť aj výkon. Na druhej strane, ak sa príliš sústredíme na vytvorenie príjemnej atmosféry a zábavy, náš výkon bude zle pripravený a deti, ktoré naozaj chcú pracovať, nebudú spokojné. Vždy musíme udržiavať rovnováhu medzi umeleckými a sociálnymi cieľmi.

 

Práca vo dvojiciach

 

Kasia:„ (…) medzi inštruktormi sú osoby, ktoré sú skúsenejšie a takí, ktorí sú tu prvýkrát a evidentne, ak si niekde prvýkrát, máš pocit, že nevieš, ako to urobiť, a že sa to nedá urobiť, že to nie je možné a že si určite neporadíš a samozrejme, že hovoríš, že všetko je ok ale pravda je taká, že tí ľudia, ktorí už majú skúsenosti, dávajú veľký pocit bezpečia. Preto sa snažíme pracovať vo dvojiciach, kde jedna osoba je skúsená a druhá nová.“

 

Zadaj si otázku….

  1. 1. Si pripravený pracovať s deťmi a „nechať ich to urobiť“? 2. Čo vidíš, keď stretneš dieťa - dieťa alebo rovnocennú osobu? 3. Si pripravený učiť sa od detí?

Kontaktuj nás

Adresa

Spolok divadelnej kultúry Pieseň Kozla / Brave Kids

ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław, Poľsko
NIP 899-23-31-660
KRS 000108979

Súhlasím s podmienkami GDPR. Prečítajte si viac.