Poprzedni

Instruktorzy artystyczni

Następny

Porozumiewanie się

Warsztaty i spektakl finałowy (na zakończenie I etapu)

Projekt Brave Kids może odbywać się w dwóch etapach.

Zwieńczeniem pierwszego etapu, trwającego około 2 tygodni równolegle w kilku miastach, jest finałowy pokaz stworzony wspólnie przez dzieci w oparciu o materiał artystyczny reprezentujący ich kultury i talenty artystyczne. Drugi etap, trwający około 1,5-2 tygodnie, kończy się przygotowaniem zupełnie nowego spektaklu: Wielkiego Finałowego Spektaklu Brave Kids zbudowanego z wykorzystaniem elementów pokazów finałowych z poszczególnych miast. Tworzenie WSPÓLNEGO SPEKTAKLU jest głównym artystycznym celem projektu Brave Kids.

Czym jest pierwszy etap?

Pierwszy etap projektu Brave Kids odbywa się równolegle w kilku miastach i kończy się pokazem Spektakli Finałowych, które dzieci przygotowały wspólnie. W każdym z miast spotykają się cztery około sześcioosobowe dziecięce grupy artystyczne. Cała grupa Brave Kids liczy około 24 uczestników. Dzieci biorą udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Metody stosowane podczas zajęć odwołuja się do filozofii "dzieci uczą dzieci".

Podczas tego etapu dzieci najczęściej mieszkają w domach "rodzin goszczących". 

Spektakl Finałowy: pokaż co przywiozłeś

Każda zaproszona do projektu grupa jest poproszona o przygotowanie krótkiego, dziesięciominutowego pokazu przedstawiającego ich rodzimą kulturę, kraj, społeczność bądź rodzaj sztuki, którą na co dzień praktykują. Owe - zaprezentowane na poczatku warsztatów - piosenki, tańce czy inne artystyczne formy są oryginalnym materiałem, którym dzieci się wzajemnie obdarowują. W efekcie poprzez ten dynamiczny proces wymiany dzieci tworzą wspólny Spektakl Finałowy, który jest przedstawiany publiczności w każdym mieście jako kulminacja pierwszego etapu.

Oznacza to, że głównym, podstawowym materiałem do budowy spektaklu (w pierwszym i drugim etapie) są elementy początkowych pokazów, które grupy przywiozły ze sobą. Te elementy mogą być bardzo różnorodne stylistycznie i gatunkowo (taniec, teatr, cyrk, muzyka) oraz różnić się jakościowo. Spośród nich trzeba wybrać te najciekawsze, które dodatkowo są najłatwiejsze do nauczenia się przez każdego uczestnika, które warto pokazać jako solówki i nad którymi warto popracować. Innymi słowy, z założenia, główną treścią spektaklu są umiejętności, talenty, elementy kultury i pomysły, które wnoszą dzieci. Dlatego bardziej skupiamy się nad tym, by znaleźć i podkreślić elementy pochodzące od dzieci, niż by narzucać nasze własne pomysły.

Warsztaty

W Projekcie Brave Kids pracujemy z uczestnikami według modelu warsztatowego. Istnieje wiele różnych ćwiczeń i gier przydatnych w pracy z dziećmi i grupami. Każdy z naszych instruktorów dobrze je zna, a poza tym każdy z nich wypracował swój indywidualny zestaw najlepszych praktyk. Nie ma potrzeby przedstawiania ich wszystkich. Łatwo je znaleźć w drukowanych i internetowych zasobach. Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na różne aspekty, szczególnie ważne podczas pracy w grupach wielokulturowych.

 

W odniesieniu do I etapu Projektu Brave Kids (kilka mniejszych grup pracujacych równolegle w różnych miastach) są one następujące:

 • wzajemne poznanie - odbywa się poprzez różne gry, ćwiczenia i prezentacje

 • tworzenie wspólnego kontraktu zorientowanego na nasz wspólny cel

 • zapoznanie się i integracja (budowanie zespołu) - znowu gry, ale także skupienie się na naszym wspólnym celu, wyjaśnienie, co jest przed nami i motywowanie do pracy

 • dzielenie się narzędziami pracy - ta część przygotowuje dzieci do dalszego nauczania - na bardzo prostych przykładach prezentujemy, jak pokazywać, jak komunikować się bez języka i tworzyć określone elementy spektaklu

 • wymiana umiejętności (dzieci uczą dzieci) - uczenie się nawzajem kulturowego materiału artystycznego

 • projektowanie scen - rozumiemy przez to łączenie różnych elementów artystycznych i tworzenie choreografii, a także rysowanie jej na papierze w formie schematycznego rysunku

 • tworzenie spektaklu - decydowanie (w jak największym stopniu z dziećmi) o kolejności scen

 • ćwiczenie i doskonalenie

 • prezentacja spektaklu


Pierwsze kroki

Pierwsze kroki w procesie pracy Brave Kids to po prostu spotkanie. Zawsze staramy się stworzyć przyjazną atmosferę podczas przedstawiania siebie oraz innych uczestników czy celu projektu:

 • przedstawiamy się

 • tworzymy sytuację, w której każdy może się przedstawić (dotyczy tylko I etapu pracy)

 • wyjaśniamy, co tutaj robimy i jaki jest cel projektu (z pomocą liderów/opiekunów grup jako tłumaczy)

 • pytamy uczestników o to, co myślą i jak się czują (z pomocą liderów/opiekunów grup jako tłumaczy)

 • zachęcamy uczestników do zadawania pytań i próbujemy na nie odpowiedzieć (z pomocą liderów/opiekunów grup jako tłumaczy)

 • przedstawiamy wspólny cel (zrobienie wspólnego spektaklu) - upewniamy się, że wszyscy go rozumieją i czy jest on naprawdę wspólny! (z pomocą liderów/opiekunów grup jako tłumaczy)

Kontrakt

Zanim zaczniemy pracować z grupą, dobrze jest wprowadzić i uzgodnić podstawowe zasady tej pracy. Robimy to, tworząc tzw. "kontrakt" na początku warsztatów, który opisuje, jak chcemy wspólnie pracować. (Tworzenie kontraktu dotyczy obu etapów pracy, ale zwykle konstruowany jest tylko podczas pierwszego). Można pracować bez umowy - ostatecznie to zależy od decyzji instruktora - czy jest to dla danej grupy potrzebne, czy nie.

Przykłady

Zasady, które zwykle pojawiają się w odniesieniu do sali warsztatowej i bezpieczeństwa:

 • bez butów - chodzimy boso
 • bez jedzenia na sali - możesz jeść podczas przerwy na zewnątrz
 • brak picia słodkich napojów na sali - tylko woda

 

Zasady dotyczące pracy i wzajemnego szacunku:

 • pomagamy sobie nawzajem - nie przeszkadzamy
 • wspieramy się nawzajem - nie wyśmiewamy innych
 • nie dotykaj, jeśli to nie jest twoje, nie pytając
 • bez telefonów
 • bez przemocy

Wskazówki

Do prowadzenia warsztatów

Jako instruktor artystyczny:

Zapytaj uczestników, jak wyobrażają sobie wspólną pracę i jakie zasady chcieliby wprowadzić. Jak chcą się czuć podczas pracy? W jaki sposób chcą wchodzić w interakcje i być traktowani przez innych uczestników?

Podczas oglądania pierwszych pokazów poszczególnych grup rób notatki, uwzględniając:

 • które sceny najbardziej ci się podobają (które sceny mają najwyższą wartość artystyczną),
 • które sceny są łatwe, a które trudne,
 • jakie są potencjalne rodzaje scen (duża scena, mała scena, solówka, działanie wspierające, itp.),
 • która grupa ma słabo przygotowany materiał.

Później, w miarę możliwości, przedyskutuj swoje opinie z uczestnikami.

Do przygotowania struktury spektaklu:

 • zastanów się, jak rozpocząć spektakl i jak go zakończyć. Początek przedstawi ideę twojego pokazu, zakończenie stanie się jego puentą,
 • zrównoważ strukturę - spróbuj wymieszać sceny o wysokiej energii z bardziej spokojnymi oraz duże sceny z mniejszymi,
 • zrównoważ montaż - staraj się unikać "dziur" w akcji, niech sceny następują jedna po drugiej - możesz użyć przejść w tym celu.

Flip chart (duże płachty papieru) to bardzo przydatne narzędzie podczas konstruowania spektaklu. Możesz go użyć do stworzenia storyboardu pokazu, rysując różne sceny i przejścia i pokazując je dzieciom. Rysowanie różnych elementów przedstawienia jest kluczowym narzędziem zarówno aranżacji scen, jak i komunikacji - schematyczne rysunki są łatwe do zrozumienia dla wszystkich uczestników, bez względu na język, którym mówimy.

Jak przygotować kontrakt:

 • Wspólny cel - kontrakt powinien być tworzony w odniesieniu do wspólnego celu – WSPÓLNY SPEKTAKL,
 • Pozytywne nastawienie - unikaj odwoływania się do kar lub sankcji, ponieważ te dwie groźby nie są podstawą zasad. Słowa takie jak: "potrafisz" i "możesz" najlepiej zastąpią: "musisz" i "nakazuję ci". Stanowią one podstawę do przypominania ludziom o ich umowach,
 • "Krótkie scenki teatralne" - można wprowadzić tematy do tworzenia krótkich scen teatralnych. Podziel uczestników na mniejsze grupy dzieci z różnych krajów. Daj im kilka minut na przygotowanie krótkiej sceny na dany temat. Następnie zaprezentujcie je sobie nawzajem,
 • Pisz i rysuj - zapisuj na flipcharcie wszystkie "reguły", które uzgodniliście z uczestnikami. Aby każdy uczestnik mógł je odczytać, możesz poprosić każdą grupę o zapisanie ich w swoim języku. Czasami tworzymy rysunki przedstawiające każdą regułę,
 • Podpis - Jeśli jesteśmy pewni, że wszyscy zrozumieli i zgodzili się na wszystkie zasady, prosimy uczestników o podpisanie (my również składamy podpis). Podpisujemy kontrakt osobistym podpisem, ale czasami prosimy uczestników, aby odbili swoje ręce z kolorową farbą, odcisk palca jest również dobrym pomysłem,
 • Wyjątki - Jeśli ustanowisz regułę "bez smartfonów", musisz wyjaśnić, dlaczego istnieje wyjątek: my - instruktorzy zachowujemy je z powodów potrzeby reagowania na nagłe sytuacje lub do odtwarzania muzyki i ustawiania stopera, itp.

Co w sytuacji, gdy ktoś złamie reguły?

Mamy różne podejścia: czasami udajemy, że tego nie widzimy - jeśli wygląda to na zabawny i kulturowo zakorzeniony sposób na uwolnienie dodatkowej energii. Czasami potrzebujemy pomocy ze strony liderów grup, np. w sytuacji gdy pewne zachowanie staje się powtarzającym problemem, musimy zrozumieć, co się dzieje, jeżeli dziecko potrzebuje dodatkowej uwagi lub ma problemy z osobowością bądź jest jakiś konflikt, itp. Potrzebujemy tłumacza aby poruszyć poważne tematy.

 • dowiedz się dlaczego -  nie wiń dziecka - (gdy widzisz, że ktoś łamie regułę z kontraktu, spróbuj przede wszystkim dowiedzieć się, jaka jest przyczyna takiego zachowania. Zazwyczaj istnieje powód określonego zachowania.),
 • odwołaj się do umowy,
 • odwołaj się do celu.

Zadaj sobie pytanie...

 1. Jaki jest Twój cel w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży?
 2. Dlaczego potrzebujesz umowy z uczestnikami? Czy potrafisz trzymać się jej zasad?
 3. Czy kiedykolwiek próbowałeś łączyć różny kulturowo i artystycznie materiał w jeden element? Co może sprawiać Ci trudność? Co Cię w tym interesuje?

Kontakt

Adres

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła / Brave Kids

ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław, Polska
NIP 899-23-31-660
KRS 000108979

Zgadzam się z warunkami GDPR. Czytaj więcej